Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο έντονος ανταγωνισμός και η ανάγκη για αναδιοργάνωση συνεχώς των επιχειρήσεων δημιουργεί στις επιχειρήσεις νέα δεδομένα ιδιαίτερα στον τομέα της οργάνωσης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Έτσι και για την ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε.Β.Ε ο ανθρώπινος παράγοντας, η ύπαρξη εξειδικευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού, παίζει πρωταρχικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων της.

Θεωρώντας τους εργαζομένους της ως την καρδιά της εταιρίας, η ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε.Β.Ε παρέχει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον όπου καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, στο οποίο οι προοπτικές εξέλιξης εξαρτώνται αποκλειστικά από την απόδοση του κάθε εργαζόμενου.

Η ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε.Β.Ε απασχολεί σήμερα επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό ανθρώπινο δυναμικό 45 ατόμων, άρτια ειδικευμένων και τεχνικά καταρτισμένων και έμπειρων στελεχών, το οποίο διασφαλίζει την επιτυχημένη πορεία της εταιρίας.