Λιμενικά Έργα

1 Κατασκευή τεσσάρων προβλητών και διαμόρφωση παραλίας Δ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Κασσάνδρας Δήμος Κασσάνδρας
2 Διαμόρφωση προβλήτας Δ.Δ. Σκιώνης Δήμου Παλλήνης Δήμος Κασσάνδρας
3 Διάνοιξη στομίου αλιευτικού καταφυγίου Δ.Δ. Πευκοχωρίου Δήμου Παλλήνης Δήμος Κασσάνδρας