Προφίλ

Η κατασκευαστική εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.)» ιδρύθηκε το 1989 από τους αδελφούς Ιωάννη και Βασίλειο Μακρή. Αρχικά είχε την επωνυμία «Ι.ΜΑΚΡΗΣ – Β.ΜΑΚΡΗΣ Ο.Ε.» και έδρα της την Κασσανδρεία Χαλκιδικής. Από το 2005 έχει τον σημερινό τίτλο ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε.Β.Ε. και έδρα της τα Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής.

Η EΛKAT έχει κερδίσει ένα από τα πιο διαφοροποιημένα τμήματα των κατασκευών στην Ελλάδα και λειτουργεί στην εθνική κατασκευή κτιρίων και υποδομών για δεκαετίες. Η συνεχή εξέλιξη της εταιρείας, η πολυετής πορεία της και η αποδεδειγμένη εμπειρία  της καθιέρωσε το όνομά της στον εθνικό Εργοληπτικό χώρο.

Η Εταιρία διαθέτει πτυχίο σε έργα κατηγορίας

  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ (3ης)
  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (3ης)
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (3ης)
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ (3ης)
  • ΛΙΜΕΝΙΚΑ (1ης)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (3ης)
  • ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (2ης)

Η ΕΛKAT έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πολλά έργα (Χωματουργικά, Οδοποιία, Οικοδομικά – Υδραυλικά – Βιομηχανικά Ενέργεια – έργα Ορυχείων, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρομηχανολογικά, καθώς και έργα ανάπλασης, καθαρισμού – επεξεργασίας νερού καθώς και υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων) με γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία, καλύπτοντας μια μεγάλη ποικιλία πελατών στον τομέα κατασκευών, τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

Διαχειριζόμενη όλα τα έργα, με απαράβατες αρχές την Υπευθυνότητα, την Σοβαρότητα και Τιμιότητα έχει καταξιωθεί στον χώρο των  κατασκευών.

Η Πολιτική της Εταιρίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, καθορίζεται από τη Διοίκηση, και βασίζεται στην συνεργασία, συναίνεση και συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων στα γραφεία και στα εργοτάξιά της.

Η Εταιρία:

  • Συνεργάζεται με μέλη που είναι ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά, έτσι ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις σωστής διαχείρισης προγράμματος περιβάλλοντος και φροντίζει με συνέπεια τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με τους προμηθευτές, τους υπεργολάβους, τις αρμόδιες αρχές, τους επισκέπτες και τους συνεργάτες της γενικότερα.
  • Διαθέτει ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων και φορτηγών, καθώς και ποικιλία μικρότερων εργαλειομηχανών τα οποία απαιτούνται για την άρτια κατασκευή κάθε τεχνικού έργου.
  • Και επίσης έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 για την Ασφάλεια και Υγιεινή Στους Χώρους Εργασίας, ISO 14001:2015 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Πολιτική ποιότητας ενιαίου συστήματος διαχείρισης της ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.