Έργα Οδοποιίας

1 Οδοποιία – αποπεράτωση και διαμόρφωση χώρου στα Carrefour Ν. Μουδανιών Ιδιωτικός φορέας 2011
2 Βελτίωση της βατότητας, ασφαλτόστρωση και σήμανση του δασικού δρόμου Χονδρό Δένδρο – Σκουριές – Γαλατσιάνος Ελληνικός Χρυσός / Δήμος Αριστοτέλη 2013
3 Διαμόρφωση τριών χώρων απόθεσης τελμάτων στην περιοχή Μ. Λάκκος (Κοκκινόλακας) Ελληνικός Χρυσός / Δήμος Αριστοτέλη 2013
4 Κατασκευή κύριας οδού πρόσβασης προς εγκατάσταση διαχείρισης τελμάτων Κοκκινόλακα Ελληνικός Χρυσός / Δήμος Αριστοτέλη 2014-2015
5 Χωματουργικές εργασίες της 1ης φάσης κατασκευής χώρου ξηρής απόθεσης τελμάτων (Χυτέα) στην περιοχή των νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μ. Λάκκου Ελληνικός Χρυσός / Δήμος Αριστοτέλη 2015
6 Φόρτωση και μεταφορά υλικών εκσκαφής από το φράγμα στο Καρατζά Λάκκο σε Waste Dump Νο2 & Central Area (χωματουργικές εργασίες, α’ φάση φράγματος διαχείρισης τελμάτων στο Καρατζά Λάκκο) Ελληνικός Χρυσός / Δήμος Αριστοτέλη 2015
7 Διακίνηση 11,50χ106 μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του τομέα 7 του ορυχείου Νότιου Πεδίου ΔΕΗ / Δήμος Κοζάνης 2016
8 Διακίνηση 10,00χ106 μ3 στ. υπερκείμενων υλικών από τα τερματικά των τομών 41 και 2 του τομέα 7 του ορυχείου Νότιου Πεδίου ΔΕΗ / Δήμος Κοζάνης 2016
9 Μεταφορά εδαφικών υλικών από τον Μ. Λάκκο (περιοχή Κοκκινόλακα) προς την Ολυμπιάδα Ελληνικός Χρυσός / Δήμος Αριστοτέλη 2016